Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku przekazaniem do konsultacji społecznych w dniu 12 stycznia 2018 r. projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, pozytywnie ocenia wprowadzenie finansowania świadczeń w zakresie poradni anestezjologicznej, ze względu na zmniejszenie ryzyka powikłań okołooperacyjnych znieczulanych pacjentów oraz poprawę organizacji związanej z funkcjonowaniem szpitali.

 

ZG ZZA przedstawia następujące uwagi:

1. W projekcie załącznika 1c przewidziano finansowanie świadczeń z zakresu poradni anestezjologicznej wyłącznie w przypadku następującej po poradzie hospitalizacji pacjenta. Nie przewidziano natomiast finansowania porad anestezjologicznych w wyniku których pacjent z powodu stwierdzonego wysokiego ryzyka operacyjnego, będzie miał przeciwwskazania do leczenia operacyjnego lub znieczulenia.

ZG ZZA zwraca się z prośbą o wprowadzenie możliwości rozliczania powyższych porad na zasadach obowiązujących w innych poradniach przyszpitalnych.

2. W projekcie załącznika 1 c uwzględniono jednakową wycenę świadczenia w poradni anestezjologicznej dla każdej porady w wysokości 100 zł (100 punktów).

ZG ZZA zwraca się z prośbą o wprowadzenie wskaźnika korygującego 1, 2 dla porad których efektem będzie realizacja świadczeń zabiegowych w zakresie kardiochirurgii, torakochirurgii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej i onkologii w związku z wyższymi kosztami diagnostyki przedoperacyjnej dla tej grupy pacjentów.