Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

W dniu 13 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie, którego uczestnikami byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Anna Łukasik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Igor Radziewicz-Winnicki, Zastępca Dyrektora Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Edyta Kramek, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych Pan Dr hab. n. med. Andrzej Horban, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, członkowie PTAiIT: Pan Dr hab. n. med. Łukasz Krzych, Pan Dr n. med. Józef Bojko, Pan dr hab. med. Radosław Owczuk, Pan dr hab. med. Mariusz Piechota, Konsultant Krajowy w dziedzinie intensywnej terapii Pani Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Pan Jerzy Wyszumirski.

Spotkanie dotyczyło kontrowersyjnych aspektów związanych z nową specjalizacji lekarzy tj. intensywną terapią oraz trybu powołaniu na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii lekarza kardiologa Pani Prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskej. Prezes PTAiIT Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik wyjaśnił powody krytycznego stanowiska ZG PTAiIT ujęte w uchwale z dnia 31 marca 2015 r. oraz podtrzymał tezy w nim zawarte.

Następnie swoje uwagi przedstawili Prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Prof. Niżankowski i Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Prof. Kusza.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Konsultant Krajowy w dziedzinie Intensywnej Terapii Prof. Stępińska przestawili różne koncepcje dotyczące intensywnej terapii:

1.Utworzenie oddziałów intensywnej terapii z grupami chorych profilowanych w szczególności intensywnej terapii kardiologicznej. W ramach tych oddziałów nie mogłyby być realizowane świadczenia pacjentów np. z urazem wielonarządowym lub powikłaniami po zabiegach operacyjnych.

2. Wprowadzenie nowego trybu uzyskania tytułu specjalisty z dziedziny intensywnej terapii na drodze mianowania (koncepcja zaprezentowana przez Prof. Stępińską)

3. Docelowym miejscem udzielania świadczeń przez specjalistów z dziedziny intensywnej terapii byłaby praca na oddziałach OIT, lub oddziałach kardiologii, neurologii itp. Przedstawiciele resortu zdrowia wyrazili także pogląd, że specjaliści z anestezjologii i intensywnej terapii jak chodzi o nową dziedzinę, czyli intensywną terapie ”trochę się znają i trochę się nie znają“

Przewodniczący ZG ZZA Jerzy Wyszumirski przedstawił następujące stanowisko : W uchwale ZG PTAiIT z dnia 31.03.2015 r. przypomniano, że w 2013r środowisko lekarzy anestezjologów uznało rozszerzenie składu terapeutycznego lekarzy w przestrzeni, jaką jest intensywna terapia o lekarzy innych specjalności wyszkolonych w odpowiedni sposób w intensywnej terapii będzie służyć dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Dzięki temu miał nastąpić wzrost jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na stanowiskach intensywnej terapii przez zespoły wielodyscyplinarne, które połączone byłyby taką samą wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie intensywnej terapii a ich liderem zostałaby najbardziej doświadczona i wykształcona osoba, która nie musiałaby być wówczas specjalistą w dziedzinie intensywnej terapii.

1. W chwili obecnej przy wskaźniku de facto 1,6 ilości łóżek intensywnej terapii w przeliczeniu na 100 łóżek szpitalnych największym problem są niewystarczające środki finansowe przeznaczone na zwiększenie tego wskaźnika i odpowiednie finansowanie terapii na tych łóżkach.

2. W związku z uznaniem przez Ministerstwo Zdrowia anestezjologii i intensywnej terapii jako dziedziny priorytetowej znacząco zwiększona została liczbę specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.

3. Przy tworzeniu nowych specjalności lekarskich istotą powinno być dobro pacjenta i zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa a nie ambicje osobiste prowadzące do pozyskiwanie nowych tytułów i nominacji .

4. Proponujemy wprowadzenie trzystopniowego systemu opieki nad pacjentem krytycznie zagrożonym - oddział intensywnego nadzoru, oddział intensywnej opieki, oddział intensywnej terapii i odpowiednie finansowanie na każdym poziomie.

Podsumowując Jerzy Wyszumirski pokreślił z ubolewaniem, że Ministerstwo Zdrowia zerwało kompromisowe porozumienie zawarte z 2013 r. dotyczące zasad obowiązujących przy tworzeniu nowej dziedziny intensywnej terapii. Pokreślił, że nowe koncepcje zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie intensywnej terapii Panią Prof. dr hab. n. med. Janinę Stępińską są nierealne, nieprzygotowane i nieoszacowane po względem finansowanym i w perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwo zdrowotnego pacjentów leczonych w stanie zagrożenia życia. Negatywne stanowiska zajęli też Prezes ZG PTAiIT Prof. Piotr Knapik i Konsultant Krajowy Prof. Krzysztof Kusza. W trakcie spotkania Ministerstwo Zdrowia wyraziło opinię, że w przyszłości lekarze szkolący się w nowej dziedzinie w świetle przepisów prawa nie mogą być rezydentami, dlatego musieliby być delegowani na oddziały anestezjologii i intensywnej terapii na okres 2 lat ze swoich zakładów pracy bądź zatrudnić się na umowę o prace na 2 lata w OAiIT.

Pani Minister Anna Łukasik ustaliła odnosząc się do stanowisk przedstawicieli reprezentujących środowisko anestezjologów , że przy tak wielu wątpliwościach potrzebne jest poważne rozważenie całości problemu przez kierownictwo resortu i ewentualne dalsze konsultacje społeczne.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form